ЛЕКА СТЪЛБИЦА КЪМ УСПЕХА

Лека стълбица към успеха!

Нашата мрежа, без титуломания („директори“, „вицепрезиденти“, „диаманти“, „палми“, „орхидеи“ и т.н.), предвижда само две стъпала в кариерата – Дистрибутор и Мениджър. Първият печели от търговията с продуктите, Вторият снабдява с продукти своята структура и печели бонуси от нейния оборот.

Включване в мрежата на Colway осигурява:

 • Право на купуване на колагенови продукти в произволни количества с отстъпка 25%
 • Право на създаване на собствена група от потребители-дистрибутори
 • Право на мениджърска номинация най-късно след постигането на 5001 точки

Дистрибуторът има право на следните отстъпки от клиентските цени на Colway:

 • 25% – след регистриране в лоялната система на Colway Bulgaria
 • 30% – след постигане в неопределено време равнище на 1501 точки
 • 35% – след постигане в неопределено време равнище на 3001 точки
 • 40% – след постигане в неопределено време равнище на 4501 точки

Системата е много проста. Дистрибуторът трупа точки от своите покупки и от покупките на дистрибуторите и потребителите които е записал под себе си. Забележете – точките се изчисляват базирайки се на цената на дребно , разделена на коефициент 1,3. По този начин дори и стартиращите – с 25% отстъпка – получават повече точки отколкото плащат. Така дистрибуторът се изкачва бързо по стълбичката, която води към позицията на мениджъра. Веднъж стъпи ли на това стъпало – не слиза надолу – върви само нагоре без задължителен ангажимент. Той има силна мотивация да се изкачи на мениджърска позиция, тъй като едва на нея има шанса да си създаде пасивен доход – най-важното в МЛМ.

Вече си Мениджър

Сборът от 5001 т. в неопределено време дава на Дистрибутора възможността за мениджърска номинация. Така си спечелва правото да получава бонуси от оборота на своята структура. Мениджърският статут дава следните права:

 • Закупува продукти от Colway Bulgaria с 40% отстъпка
 • Получава бонуси от натрупаните точки до седмо поколения мениджъри под него
 • Взема самостоятелни решения за разпределяне на месечните точки на групата
 • Има право да номинира за мениджъри други дистрибутори от своята структура
 • Организира информационни срещи и обучения за продуктите и бизнеса

Мениджърът получава бонуси при условие, че през изтеклия месец има натрупани най-малко 1501 т. (т.н. месечна квалификация).

Тя му дава правото на следните проценти от сбора на точките на Мениджърите в неговата структура:

Първо поколение – 7%,

Второ поколение – 5%,

Трето поколение – 3%,

Четвърто поколение – 3%,

Пето поколение – 2%,

Шесто поколение – 2%,

Седмо поколение – 1%.

Допълнително условие е Мениджърът да разполага под себе си със „свои“ мениджъри. От техния брой зависи до кое ниво поколение ще може да се възползва.

Този материал е само сборник от основни информации. Да Ви помогне в решението дали да се присъедините към нас. И ако кажете -„Да“ – приемаме Ви сърдечно. Но ще трябва още много да научите. Да питате непрекъснато в офиса на Colway Bulgaria. Да участвате в нашите информационни срещи и обучения. Да следвате тези, които имат успех. Ако смятате, че това не е за Вас – няма лошо. Продължавайте да купувате колагеновите продукти с 40% отстъпка и да се радвате на тези фантастични продукти!